اخبار اسلایدی
نشست مشترک واحد انتشارات دانشگاه با سازمان جهاد دانشگاهی

1399/5/12 يكشنبه

به منظور طراحی فرایندهای همکاری فیمابین برای عقد تفاهم نامه چاپ کتاب و سایر خدمات نشر

دفتر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  

18 تیرماه 99