اطلاعیه ها
پنجمین شورای تألیف و ترجمه دانشگاه برگزار شد

1399/1/23 شنبه

     پنجمین شورای تألیف و ترجمه دانشگاه در سال 98 با هدف رسیدگی به درخواست‌ها، ارزیابی کتب چاپ شده و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه چاپ نسخ پیش از انتشار، با حضور اعضا روز شنبه دهم اسفند ماه در دفتر معاون آموزشی دانشگاه، برگزار شد.

     امتیازدهی به 12 عنوان کتاب اعضای هیأت علمی، تصویب چاپ 5 عنوان کتاب تألیفی پس از ارزیابی لازم و  موافقت با درخواست بازچاپ 5 عنوان کتاب پرفروش دانشگاه، از مصوبات این شورا بود.