• ساعت : ۱۱:۲۷:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 
در نشست شورای تالیف و ترجمه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:
سه کتاب امتیاز گزفتند و یک کتاب مجوز انتشار دریافت کرد

در نشست شورای تالیف و ترجمه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که در سالن کنفرانس معاونت برگزار شد سه کتاب منتشر شده اعضای هیات علمی دانشگاه امتیاز گرفتند و کتاب «رسیدن به عملکرد بالا در مدیریت بیمارستان» ترجمه دکتر احمد احدی نژاد و دکتر امید خسروی زاده هم مجوز چاپ از طرف نشریه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دریافت کردند.
شایان ذکر است در این نشست دکتر مهدی رنجبران مدیر امور پژوهشی معاونت، دکتر حسین پیری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی،دکتر حسین خادم حقیقان معاون پژوهشی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، دکتر زینب علی مرادی رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دکتر فاطمه رنجکش معاون پزوهشی دانشکده مامایی و پرستاری، دکتر شهرزاد  غلامی رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مریم امینی کارشناس پژوهش معاونت تحقیقات حضور داشتند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0