• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 
كتابخانه ملی برگزار میكند: دوره آموزشی سند شناسی و سند خوانی

سرفصل ها

۱. تعریف لغوی و اصطلاحی سند و مدرک (تفاوت‌ها و …)
۲. شناخت شاخصه‌های ذاتی اسناد
۳. سندشناسی چیست؟ سندشناس کیست؟
۴. فایده و کاربرد علم سندشناسی
۵. تقسیمات کلی اسناد دیوانی، سلطانی و اخوانی
۶. آشنایی با ارکان و ترکیبات سندهای دیوانی، اجتماعی و …
۷. آشنایی با عناصر سندشناختی و سندشناسی اسناد تاریخی
۸. تحلیل انواع سند در نظام دیوانسالاری و محاضر شرع
۹. آشنایی با اصطلاحات تأثیرگذار در محتواشناسی اسناد تاریخی
۱۰. تحلیل ساختاری اسناد شرعی در ادوار مختلف تاریخی
۱۱. توصیف و روش‌شناسی بازخوانی انواع سند دیوانی و شرعی
۱۲. بازخوانی، تمرین و تشریح نمونه‌هایی از اسناد تاریخی

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0