فراخوان ششمین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان
فراخوان ششمین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان 
مهلت ثبت ایده 01 مرداد الی 07 مهر 1401
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 
جشنواره چاپ كتاب در حوزه پزشكی و پیراپزشكی
جشنواره چاپ كتاب در حوزه پزشكی و پیراپزشكی 
مهلت ارسال آثار 15 تیر لغایت 15 مرداد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
چهارمین كنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
جلسه شورای تألیف و ترجمه برگزار شد
در معاونت تحقیقات و فناوری جلسه شورای تألیف و ترجمه برگزار شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 

  • m2.png


       


           6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0