مطالعه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان داد: عصاره الكلی هسته خرما دارای بیشترین اثر ضد ویروسی علیه تبخال است 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ 
در نشست شورای تالیف و ترجمه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه: 
سه کتاب امتیاز گزفتند و یک کتاب مجوز انتشار دریافت کرد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 
در معاونت تحقیقات و فناوری جلسه شورای تألیف و ترجمه برگزار شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹        


           6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0