درباره اداره انتشارات:


اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین  با هدف ارائه تسهیلات و امکانات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی حاصل تلاش و فعالیتهای علمی - پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان در قالب انواع مختلف نشر و عرضه کتب و منابع علوم پزشکی فعالیت خود را تداوم می‌بخشد. اهداف این مرکز، ارایه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی – پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرانقدر، و کلیه پژوهشگران دانشگاه در حوزه علوم پزشکی می باشد. از مهمترین اهداف واحد انتشارات تقویت روحیه تحقیق و نشر در کلیه زمینه‌های علمی، تخصصی دانشگاه به صورت تألیف، ترجمه و گردآوری کتابهای دانشگاهی به منظور تسهیل امر آموزش و نیز فراهم آوردن زمینه‌های تولید، نشر و توزیع کتب سودمند در بین کلیه دانشگاه های کشور می باشد.

 

وظایف و اختیارات:

 

  • پذیرش آثار ارسالی به معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور طرح در کمیته تالیف و ترجمه جهت امکان سنجی چاپ و نشر آنها
  • نظارت بر حسن جریان امور انتشارات اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی و امور مربوط به وزارت ارشاد.
  • انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه.
  • تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود دانشگاه.
  • عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاه بین المللی تهران
  • همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب
  • پیش‌بینی بودجه و نیازهای مربوط به ادراه انتشارات.
  • پیگیری برقراری نمایشگاه های کتب در داخل دانشگاه به فصلی و یا دوره ای.

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0