دوران

لطفا صبر کنید ...

شهرزاد غلامی

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 • تحصيلات : دکترا
 • تخصص : علم اطلاعات و دانش شناسی

شهرزاد غلامی

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 • تلفن : 028-33335447
 • پست الکترونیکی : pub@qums.ac.ir

زهرا علی نسائی

کارشناس منابع علمی و انتشارات

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

زهرا علی نسائی

کارشناس منابع علمی و انتشارات

 • تلفن : 028-33335447
 • پست الکترونیکی : pub@qums.ac.ir

ساره جلالی

کارشناس فناوری اطلاعات

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( منابع اطلاعاتی )
 • تخصص : مهندسی کامپیوتر نرم افزار

ساره جلالی

کارشناس فناوری اطلاعات

 • تلفن : 028-33357039
 • پست الکترونیکی : s.jalali@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0